(+389) 3134485

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по дерматовенерологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Лидија Христова

  Специјалист по дерматовенерологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  д-р Лидија Башевска  

  Специјалист по дерматовенерологија  

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Александра Калаузарова – Спасеновска

  Специјалист по дерматовенерологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  д-р Александра Перовска

  Специјалист по дерматовенерологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  д-р Тања Делева Јованова

  Специјалист по дерматовенерологија