(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

 

Мој Термин

Интегриран национален систем за електронско закажување и евидентирање на медицински интервенции.

http://mojtermin.mk

 

Препораки од СЗО и Институтот за јавно здравје за превенција од корона вирусот

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook Wordpress Help documentation.

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to dFlip 3D Flipbook Wordpress Help documentation.

Новости

 • Служба за итна медицинска помош со домашно лекување и итна стоматолошка помош

  а) Итна медицинска помош со домашно лекување б) Ординации за здравствена заштита во трета смена, недели и празници в) Ординации за итна стоматолошка помош Делокруг на работа: Укажување на дијагностички и терапеутски постапки кои се неопходни за отстранување на непосредна опасност по животот и здравјето, вршење на здравствени услуги во домот на пациентот-домашно лекување, пружање на здравствена заштита во трета смена, недели и празници и укажување на итна стоматолошка помош. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник, одговорни на смени и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за специјалистичко консултативна заштита

    ОЕ Служба за специјалистичко консултативна здравствена заштита при ЈЗУ Здравствен дом на Скопје- Скопје, врши специјалистичка здравствена заштита на населението (дијагностика и терапија) на секундарно ниво. Дејноста ја обавува во следните одделенија: – Одделение за интерна медицина; – Одделение за психијатрија  неврологија; – Одделение за очни болести; – Одделение за болести на уво, нос и грло; – Одделение за ортопедски […]

  ...
 • Служба за здравствена заштита на мајки и деца

  Делокруг на работа: Вршење на здравствена дејност од областа на есенцијалните јавно-здравствени функции.  Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со работниците во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената дејност. Мисијата на Службата за здравствена заштита на мајките и децата (СЗЗМД) е да го заштити и унапреди  здравјето и благосотојбата на мајките и децата во Р.С.Македонија. […]

  ...
 • Служба за ментално здравје на деца и младинци „Младост“ – Скопје

  Делокруг на работа: Спроведување на здравствени третмани и медицинска рехабилитација на деца и младинци со посебни потреби. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствените услуги.

  ...
 • Служба за превентивни и здравствени услуги на спортисти

  Делокруг на работа: Вршење на превентивни здравствени услуги на спортисти. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата заради спроведување и унапредување на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Чаир“

  а) Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б) Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в) Ординации за примарна здравствена заштита Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита, превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години и вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Центар“

  а)Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б)Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в)Центар за следење на деца родени со ризик фактор Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години, вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти и следење на деца родени со ризик фактор. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата, заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Кисела Вода“

  а)Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б)Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в)Центар за следење на деца родени со ризик фактор Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години, вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти и следење на деца родени со ризик фактор. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата, заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Карпош“

  а) Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б) Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в) Ординации за примарна здравствена заштита Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита, превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години и вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...
 • Служба за примарна, превентивна и стоматолошка здравствена заштита „Гази Баба“

  а) Ординации за предучилишни и училишни деца и поливалентна патронажа б) Ординации за стоматолошка заштита на деца до 14 години в) Ординации за примарна здравствена заштита Делокруг на работа: Пружање на примарна здравствена заштита, превентивна и стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 години и вршење на поливалентни патронажни посети на населението од сите возрасти. Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со вработените во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.

  ...