(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Termi im

Një sistem kombëtar i integruar për planifikimin elektronik dhe regjistrimin e ndërhyrjeve mjekësore. http://mojtermin.mk

TË REJA

 • Shërbim për shërbimet shëndetësore parandaluese të atletëve

  Qëllimi I punës – ofrimin e shërbimeve shëndetësore parandaluese për atletët Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

  ...
 • Shërbim për specialistë – kujdes shëndetësor konsultativ në mjekësinë e interne

  Qëllimi I punës – Kryerja e kujdesit shëndetësor konsultativ specialist në mjekësinë e brendshme Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

  ...
 • Shërbim për Mjekësinë e Punës

  Qëllimi i punës –Kryerja e shërbimeve shëndetësore në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në punë, trafikun dhe sportin në shërbimet e tjera shëndetësore që kryhen në përputhje me rregulloret e veçanta. Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimin e sërbimeve shëndetësore.

  ...
 • Nevojat e shërbimit të kujdesit shëndetësor të të burgosurve dhe të paraburgosurve

  a) Ordinanca në KPSH Idrizovо b) Ordinanca në IPK burgu Shkup Qëllimi i punës – Kryerja e kujdesit shëndetësor për personat e dënuar dhe të paraburgosur brenda institucioneve. Mënyra dhe format e udhëheqjes – kolegji i ekspertëve me një punonjës të kujdesit shëndetësor dhe punonjës të tjerë në shërbim me qëllim të zbatimit dhe përmirësimit […]

  ...
 • Shërbim mjekësor emergjent me trajtim në shtëpi dhe kujdes dentar emergjent

  a) ndihmë emergjente mjekësore me trajtimin në shtëpi b) Klinika të kujdesit shëndetësor në ndërrim të tretë, të dielat dhe festat c) Ordinanca për kujdes dentar emergjent Qëllimi i punës – siguron procedura diagnostike dhe terapeutike që janë të nevojshme për heqjen e rrezikut të menjëhershëm për jetën dhe shëndetin, kryerjen e shërbimeve shëndetësore në shtëpinë e pacientit – trajtim në shtëpi, sigurimin e kujdesit shëndetësor në ndrrim të tretë, javë dhe festa dhe sigurimin e kujdesit dentar emergjent. Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

  ...
 • Shërbim i Përbashkët i Punës

  Shërbimi i Përbashkët i Punës RE Shërbimi bashkërisht  punon për të gjithë Qendrën IPSH   të Shkupit – Shkup kryen çështjet e kontabilitetit, financiare,analitike , teknike , komerciale, administrative dhe ligjore. Në kuadër të RE ekziston depo qendrore për barna ,depo për material harxhues dhe mjete elementare .   Në kontabilitetin e RE funksionon reparti për […]

  ...
 • Shërbim për kujdesin parësor, parandalues dhe dentar ,, Çair ,,

  a)Ordinanca për fëmijë parashkollor dhe nxënës dhe patronazhi polyvalent b)Ordinanca për mbrojtje sëndetësore të fëmijëve deri më 14 vjet c)Ordinanca për mbrojtje primare shëndetësor Qëllimi I punës – Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor, kujdesi shëndetësor parandalues dhe dentar për fëmijët deri në moshën 14 vjeç dhe kryerja e patronazhit polyvalent dhe vizitat në popullatën e të gjitha moshave.- Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

  ...
 • Shërbim për kujdesin parësor, parandalues dhe dentar ,, Kisella Voda ,,

  a)Ordinanca për fëmijë parashkollor dhe nxënës dhe patronazhi polyvalent b)Ordinanca për mbrojtje sëndetësore të fëmijëve deri më 14 vjet c)Ordinanca për mbrojtje primare shëndetësor Qëllimi I punës- Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor, kujdesi shëndetësor parandalues dhe dentar për fëmijët deri në moshën 14 vjeç dhe kryerja e patronazhit polivalent dhe vizitat në popullatën e të gjitha moshave. Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

  ...
 • Shërbim për kujdesin parësor, parandalues dhe dentar ,, Centar ,,

  a)Ordinanca për fëmijë parashkollor dhe nxënës dhe patronazhi polivalent b)Ordinanca për mbrojtje sëndetësore të fëmijëve deri më 14 vjet c)Qendra për monitorimin e fëmijëve të lindur me një faktor rreziku. Qëllimi I punës – Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor, kujdesi shëndetësor parandalues dhe dentar për fëmijët deri në moshën 14 vjeç dhe kryerja e patronazhit polyvalent dhe vizitat në popullatën e të gjitha moshave. Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

  ...
 • Shërbim për kujdesin primar, preventiv dhe dentar ,, Gazi Baba ,,

  a) Ordinanca për fëmijë parashkollor dhe nxënës dhe patronazhi polyvalent b) Ordinanca për mbrojtje sëndetësore të fëmijëve deri më 14 vjet c) Ordinanca për mbrojtje primare shëndetësore Qëllimi I punës- Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor, kujdesi shëndetësor parandalues dhe dentar për fëmijët deri në moshën 14 vjeç dhe kryerja e patronazhit polyvalent dhe vizitat në popullatën e të gjitha moshave. Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

  ...