(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Qëllimi i punës – Përcaktimi i mungesës së përkohshme nga puna.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – kolegji i ekspertëve me një punonjës të kujdesit shëndetësor dhe punonjës të tjerë në shërbim me qëllim të zbatimit dhe përmirësimit të cilësisë së kujdesit shëndetësor.