(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Qëllimi i punës – Kryerja e shërbimit specijalistik – konsultativ shëndetësor të psikiatrisë

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

  • POLIKLINIKA BUKURESHT

  • POLIKLINIKA MVR

  • POLIKLINIKA ÇAIR

  • POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

  • POLIKLINIKA DRAÇEVO

  • POLIKLINIKA GJORÇE PETROV

  • POLIKLINIKA ÇENTO

  • POLIKLINIKA BIT PAZAR