(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Qëllimi i punës – Adoptimi i programeve dhe masave parandaluese tek fëmijët, të rinjtë, gratë, punonjësit dhe të moshuarit dhe grupet e tjera veçanërisht të rrezikuara, dmth. grupe të cilat janë veçanërisht të ekspozuara ndaj rreziqeve të caktuara shëndetësore dhe fshehjen e programeve të shqyrtimit për zbulimin e faktorëve të rrezikut për shfaqjen e sëmundjes ose për Zbulimin e hershëm të  shenjave të para të sëmundjes.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

  • POLIKLINIKA BIT PAZAR

  • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР