(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

 

Menaxhimi i PE

Dr. Brankica Mladenovik

Drejtues i shërbimit për mbrojtje shëndetësore të nënave dhe fëmijëve