(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Qëllimi i punës – Kryerja e shërbimit specijalistik – konsultativ shëndetësor për medicinë fizikale dhe rehabilitim dhe ortopedi.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

 • POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

 • POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

 • POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

 • POLIKLINIKA BUKURESHT

 • POLIKLINIKA BUKURESHT

 • POLIKLINIKA BUKURESHT

 • POLIKLINIKA GJORÇE PETROV

 • POLIKLINIKA GJORÇE PETROV

 • POLIKLINIKA ÇAIR

 • POLIKLINIKA ÇAIR

 • POLIKLINIKA BUKURESHT