(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

 

EKIPI MENAXHUES

Subspecialist në psikiatri

Drejtori i Qendrës Shëndetësore të ISHP Shkup

 

 

 

 

 Më shumë

Ekonomist i diplomuar

Drejtor i Shtëpisë shëndetësore IPSH – Shkup

 

 

 

 

Më shumë