(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

a) Ordinanca në KPSH Idrizovо

b) Ordinanca në IPK burgu Shkup

Qëllimi i punës – Kryerja e kujdesit shëndetësor për personat e dënuar dhe të paraburgosur brenda institucioneve.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – kolegji i ekspertëve me një punonjës të kujdesit shëndetësor dhe punonjës të tjerë në shërbim me qëllim të zbatimit dhe përmirësimit të cilësisë së kujdesit shëndetësor.