(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Qëllimi I punës – ofrimin e shërbimeve shëndetësore parandaluese për atletët

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

Shërbimi për Shërbimet Parandaluese dhe Shëndetësore të atletëve është një organizatë shëndetësore parandaluese dhe kuruese dhe kujdeset për shëndetin e pjesëmarrësve aktivë në sportin garues, si dhe për rekreacionin dhe pjesën tjetër të popullsisë që dëshiron të angazhohet në aktivitete shtesë fizike.

 1. а) Kontrolli shëndetësor i atletëve të cilët janë të angazhuar në sportet garuese, ish atletët dhe rekreativistët dhe të tjerët, nëpërmjet kontrollimeve të specializuara sportive dhe mjekësore,kontrollimi  i gjendjes shëndetësore, zhvillimit fizik dhe aftësive funksionale të sistemit kardiovaskular dhe të mushkërive.
       b) Trajtimi i sportistëve të dëmtuar dhe të sëmurë, ish sportiest , rekreativist dhe të tjerë dhe rehabilitimi i tyre për kthim më të shpejtë në terenet  sportive dhe aktiviteteve të përditshme.
 2. Vlerësimi i gjendjes shëndetësore, zhvillimi fizik dhe aftësitë funksionale të nxënësve dhe studentëve të sëmurë dhe të lënduar, lidhur me aftësinë e tyre për të ndjekur trajnimin e rregullt praktik nga lënda e edukimit fizik.
 3. Rojet për ngjarjet sportive dhe garat.
 4. Pjesëmarrja në përgatitjen e rregulloreve shëndetësore të federatave dhe federatave sportive,
 5. Pjesëmarrja dhe organizimi i takimeve të ekspertëve, seminareve, kongreseve.
 6. Pjesëmarrja në punën e komisioneve shëndetësore të shoqatave dhe federatave sportive dhe të Komitetit Olimpik të Maqedonisë.
 7. Bashkëpunimi me Komitetin Olimpik të Maqedonisë, Unioni Sportiv i Maqedonisë, Shoqata e Sportit e Qytetit të Shkupit.
 8. Instituti gjithashtu kryen trajnime praktike për specializimin e specialistëve të mjekësisë sportive.
 9. Kryen ekzaminime sistematike dhe vlerësime të gjendjes shëndetësore dhe zhvillimit fizik dhe aftësive të rekrutëve  ushtarake për shërbimin ushtarak në ARM.
 10. Herë pas here kryen kontrollime sistematike të  njësive speciale të MPB
 11. Kujdesi për shëndetin e nxënësvedhe studentëve sportiv aktiv  është kryesisht përgjegjësi e Shtetit dhe Institucioneve të parashikuara nga ligjet dhe aktet nënligjore pozitive.

                      SHËRBIMET E KONTROLLIMEVE MEDICINALE –SPORTIVE

N.R FZL1 Emri I shërbimit shëndetësor
1   EKG
2   STATUSI HEMATOLOGJIK
3   Statusi urinar pa sediment
4   Statusi antropometrikë
5   mendimi

 

 

 

Nr.rend FZL2 Emri I shërbimit shëndetësor 
1      

STRES TEST –EKG –VO2 MAKSIMALISHT

2      

STATUSI HEMATOLOGJIK

3      

Statusi urinar pa sediment

4      

Spirometri e plotë

5      

Statusi antropometrike

6   mendim  

 

 

Instituti për Shëndetin Mendor të Fëmijëve dhe të rinjve “Mladost” – Shkup

IPSH ”SHTËPIA E SHËNDETIT ”-SHKUP
NJO – Instituti për Shëndetin Mendor të Fëmijëve dhe të rinjve “Mladost,,

Bul.”Partizanski odredi ”nr.60a Shkup
tel..3 061-509; faks 3 068-307 lokal 133,
e-mail: zmzmladostskopje@gmail.com

NUK KA SHËNDET PA SHËNDET MENDOR