(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

 

Shtëpia e Shëndetit të Shkupit

Nëse keni ndonjë pyetje, na shkruani.

Adresa: Blvd. Kërste Petkov Misirkov 28, Shkup

Selia Qendra shëndetësore e ISHP Shkup – Shkup: (+389) 3134 – 534

Kabineti i drejtorit ekonomik ekon. i dipl Vullnet Selimi (sekretaresha): (+389) 3134-482

Kabineti i drejtorit mjekësor dr. Viktor Isjanovski dr. spc (sekretaresha): (+389) 3134 -485