(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Qëllimi i punës –Kryerja e shërbimeve shëndetësore në lidhje me shëndetin dhe sigurinë në punë, trafikun dhe sportin në shërbimet e tjera shëndetësore që kryhen në përputhje me rregulloret e veçanta.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimin e sërbimeve shëndetësore.

 • POLIKLINIKA BUKURESHT

  Dr. Kate Eftimova

  Specialist në mjekësinë e punës

 • POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

  Dr. Aleksandra Nedellkovska – Nikoska

  Specialist në mjekësinë e punës

 • POLIKLINIKA BUKURESHT

  Dr. Leonora Stankova

  Specialist në mjekësinë e punës