(+389) 3134485

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по неврологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Теута Далипи

  Специјалист по неврологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим. д-р Александар Кандикјан

  Специјалист невропсихијатар 

 • ПОЛИКЛИНИКА MВР

  д-р Љерка Пијанманова Каровска  

  Специјалист по неврологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  д-р Калиопи Поп Илиева

  Специјалист  по  неврологија 

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  д-р Мирослав Гроздановски

  Специјалист по неврологија

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  д-р Родна Козолоска

  Специјалист по неврологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО

  д-р Миле Тодоровски
  спец. невролог

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Сузана Трајковска

  Специјалист по неврологија