(+389) 3134485

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по офталмологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Маре Ванчевска

  Специјалист по офталмологија 

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  д-р Елизабета Шишарица

  Специјалист по офталмологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим. д-р Данка Новеска

  Специјалист по офталмологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Златица Роглева 

  Специјалист по офталмологија

 • ПОЛИКЛИНИКА MВР

  д-р Весна Цветковска Печевска 

  Специјалист по офталмологија