(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по неврологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

Раководител

д-р спец. Јасмина Матеска Станковска

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

 • ПОЛИКЛИНИКА MВР

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

 

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  д-р Сузана Трајковска

  Специјалист по неврологија