(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

април 4, 2020

Новости

Останете дома! И грижете се за вашето ментално здравје!

Останете дома! И грижете се за вашето ментално здравје!Од психолозите за Вас ❤️М-р Јасмина ЈонузЛиндита МустафаНела Блажеска………………………………….Rrini në shtëpi! Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor!Nga psikologët për Ju ❤️M-r Jasmina JonuzLindita MustafaNella Bllazhevska………………………….Јавното здравство е заедничка одговорност. Од нас зависи!………………………………………….. Shëndeti publik është përgjegjësi e përbashkët Nga ne varet!

JZU Zdravstven DOM Skopje-IPSH Shtëpia e shëndetit Shkup 发布于 2020年4月4日周六

Од психолозите за Вас ❤️
М-р Јасмина Јонуз
Линдита Мустафа
Нела Блажеска

Јавното здравство е заедничка одговорност. Од нас зависи!