(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

април 29, 2020

Новости

Да се работи во Службата за итна медицинска помош е предизвик само по себе, но предизвикот е уште поголем во услови на нов вирус за кој сеуште малку се знае!

Да се работи во Службата за итна медицинска помош е предизвик само по себе, но предизвикот е уште поголем во услови на нов вирус за кој сеуште малку се знае!
Др.спец.Елена Карева Пиловска, прим.Др.спец.Весна Неделковска, др. Александра Пејовска, мед.сестра Саранда Ислами, мед.сестра Соња Ризова, в. Самет Сали