(+389) 3134485

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на биохемиска-лабораториска дејност.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници на биохемиското – лабораториска дејност на објектите заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Даниела Трајкова

  Дипломиран биохемичар

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Билјана Савеска Андоновска

  Дипломиран хемичар

   

 • ПОЛИКЛИНИКА МВР

  Драгана Василевска

  Дипломиран биолог

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  Валентина Бутлеска

  Дипломиран биохемичар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Сузана Селамовска 

  Дипломиран Биохемичар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Валентина Стојкоска

  Дипломиран Биохемичар

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Др. Светлана Ончевска

  Спец по медицинска биохемија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Весна М.Ангеловска

  Биолог

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Маријета Тасевска

  Биолог

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Жаклина Атанасова

  Дипломиран Биохемичар

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Лидија Милиќ

  Дипломиран Биохемичар

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО

  Живка Бојковска
  Дипломиран биолог

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  Мирјана Русмир

  Дипломиран Биохемичар

  • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

   Ана Ѓуровска

   Дипломиран Биохемичар

  • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

   Евица Влашки

   Дипломиран Биохемичар

  • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

   Јана Серафимовска

   Дипломиран Биохемичар

   

  • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

   Наташа Колевска

   Дипломиран Биохемичар

  • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

   М-р Валентина Андонова

   Дипломиран Биохемичар