(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на биохемиска-лабораториска дејност.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници на биохемиското – лабораториска дејност на објектите заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

Раководител :

м-р Евица Влашки

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

   

 
 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 
 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

   

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

 • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

  • ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО

    

   

  • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

    

  •  

    

  • ПОЛИКЛИНИКА МВР

   Драгана Василевска

   Дипломиран биолог

    

  • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

   Билјана Савеска Андоновска

   Дипломиран хемичар

    

  • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

   Валентина Стојкоска

   Дипломиран Биохемичар

    

  • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

   Жаклина Атанасова

   Дипломиран Биохемичар

    

   

   

  • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

   Наташа Колевска

   Дипломиран Биохемичар

  • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

   Лидија Милиќ

   Дипломиран Биохемичар