(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

а) Ординации во КПД Идризово

б) Ординации во КПУ Затвор Скопје

Раководител 

д-р спец. Јулијана Ангелова

 

Делокруг на работа: Спроведување на здравствена заштита на осудени и притворени лица во рамките на установите.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита.