(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по интерна медицина.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

Раководител

д-р спец. Борис Аврамовски

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  д-р Никола Стојановски

  Спец.интернист

   

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

 • ПОЛИКЛИНИКА MВР

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

 • ПОЛИКЛИНИКА ДРАЧЕВО

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧЕНТО

 • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

 • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР