(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

ноември 15, 2019

Новости

Ги доближуваме здравствените услуги поблиску до граѓаните. Жителите на Сарај нема повеќе да патуваат до лекар – градиме поликлиника во општина Сарај