(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

март 11, 2020

Новости

Интернационален ден на жената! – Светска здравствена организација

Денес е Меѓународен ден на жената!
👩🏻👧🏿👧👵🏼👩⚕️🧕🏽👩🏾🎓👩🏽🔬👩🏻💻👩🏿🏫👱🏻♀️

Бараме 🌎🌍🌏 каде секоја жена и девојка има пристап до здравствени услуги со прифатливи квалитети.

Време е за здравје за сите!