(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

март 13, 2020

Новости

Службата за Итна медицинска помош при ЈЗУ Здравствен Дом Скопје е зајакната со 7 нови санитетски возила.

Службата за Итна медицинска помош при ЈЗУ Здравствен Дом Скопје е зајакната со 7 нови санитетски возила. Изразуваме голема благодарност до Министерството за здравство и Владата на РСМ, за взаемната соработка во интерес на давање на неопходна, побрза и поквалитетна здравствена услуга.
#јавнотоздравствоезаедничкаодговорност#однасзависи#