(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

март 20, 2020

Новости

Директорите на ЈЗУ Здравствен Дом Скопје проф.др. Виктор Исјановски и дипл. екк. Бесим Кока , се откажуваат од платата за месец Март.

Директорите на ЈЗУ Здравствен Дом Скопје проф.др. Виктор Исјановски и дипл. екк. Бесим Кока , се откажуваат од платата за месец Март. Средствата ќе бидат пренаменети за потребите на Службата за Итна медицинска помош која во овој кризен момент е прва линија за помош на сите наши корисници на здравствени услуги.