(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

20 Mars, 2020

LAJME

Drejtorët e IPSH Shtëpia e shëndetit Shkup, Prof. Dr. Viktor Isjanovski dhe Ekk.Dipl. Besim Koka kanë hequr dorë nga rroga e tyre për muajin mars

Drejtorët e IPSH Shtëpia e shëndetit Shkup, Prof. Dr. Viktor Isjanovski dhe Ekk.Dipl. Besim Koka kanë hequr dorë nga rroga e tyre për muajin mars. Mjetet do të dedikohen për nevojat e Shërbimit të Ndihmës emergjente mjekësore, e cila në këtë moment krize është në vijën e parë për ndihmë të të gjithë përdoruesve të shërbimeve tona shëndetësore.