(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

март 30, 2020

Новости

Во ЈЗУ Здравствен Дом Скопје, функционираат 3 пунктови за земање материјали и брисеви за тестирање за корона вирус.

Во ЈЗУ Здравствен Дом Скопје, функционираат 3 пунктови за земање материјали и брисеви за тестирање за корона вирус.

Пунктовите се во поликлиниките Јане Сандански, Ченто и Чаир, пациентите се упатуваат по претходно закажување преку матичниот лекар со пополнување на соодветен алгоритам.

Во подготовка е уште еден ваков пункт во Поликлиника Идадија, кој ќе започне со работа во теков на неделава.