(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

30 Mars, 2020

LAJME

Ne IPSH Shtepia e shendetit Shkup funksionojne 3 pika per marrjen e materialeve dhe brisave per testim te virusit korona.

Ne IPSH Shtepia e shendetit Shkup funksionojne 3 pika per marrjen e materialeve dhe brisave per testim te virusit korona.

Pikat jane te vendosura ne poliklinikat Jane Sandanski, Cento dhe Cair, dhe caktohet paraprakisht permes mjekut ame duke plotesuar nje algoritem perkates.

Ne pergatitje eshte edhe nje pike e ngjashme ne Polikliniken Idadija, e cila do te filloje me pune gjate javes.