(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

мај 1, 2020

Новости

Во ЈЗУ Здравствен дом Скопје функционираат сите вакцинални пунктови и истите работат непречено со работно време кое го ускладуваме по мерките и заклучоците донесени од Владата на РСМ и Комисијата за заразни болести

Во ЈЗУ Здравствен дом Скопје функционираат сите вакцинални пунктови и истите работат непречено со работно време кое го ускладуваме по мерките и заклучоците донесени од Владата на РСМ и Комисијата за заразни болести. Во овој период вакциналните пунктови работат од 12 до 18 часот.
Проф.др.Виктор Исјановски