(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

1 Maj, 2020

LAJME

Ne IPSH Shtepia e shendetit Shkup funksionojne te gjitha pikat e vaksinimit dhe te njejtat punojne pa nderprere me orarin e punes te cilin e harmonizojme sipas masave dhe konkluzioneve te sjella nga Qeveria e RMV dhe Komisioni i semundjeve infektive

Ne IPSH Shtepia e shendetit Shkup funksionojne te gjitha pikat e vaksinimit dhe te njejtat punojne pa nderprere me orarin e punes te cilin e harmonizojme sipas masave dhe konkluzioneve te sjella nga Qeveria e RMV dhe Komisioni i semundjeve infektive. Gjate kesaj periudhe pikat e vaksinimit punojne prej ora 12 deri ne ora 18.
Prof.dr.Viktor Isjanovski