(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

февруари 15, 2018

Новости

МЕНАЏЕРИТЕ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ СКОПЈЕ ВО ПОСЕТА НА КПУ СКОПЈЕ СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА МЕДИЦИНСКО – ДЕНТАЛНАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА САД

Денес, менаџерите на ЈЗУ Здравствен дом Скопје др.спец Злате Мехмедовик и Besim Koka dipl.ecc , беа во посета на КПУ Скопје со претставници на Медицинско-денталната асоцијација на САД, со кои се работи на темелни реформи за современа примарна заштита. Тука, со раководството на КПУ Скопје договорија подобри услови за работа на медицинскиот персонал, за да обезбедат квалитетни здравствени услуги.