(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

април 5, 2018

Новости

СВЕТСКИОТ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО 7 МИ АПРИЛ ВО О.Е. КАРПОШ

По повод Светскиот ден на здравјето 7 ми Април во О. Е. Карпош со голем ентузијазам во присуство на Директорите д-р спец. Злате Мехмедовиќ и Dipl. eкк. Besim Koka denes na den 03.04 .2018 скромно го одбележавме со отварањето на Ординацијата за итни интервенции,а мотивот и визијата се единствено за унапредување на здравјето и во интерес на пациентите.