(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

септември 19, 2018

Новости

Нова мобилна апликација за следење на растот кај сите деца

Поставивме 30 посебни висиномери и ваги во здравствените домови за следење на растот кај децата. Промовиравме нова мобилна апликација за следење на растот кај сите деца, еве ги линковите, подолу во постот. Го поддржавме летниот камп организиран од здружението Раст. Ќе настојуваме уште поодлучно, да ги примениме важните европски препораки за инвестиции, иновации и инклузивност. Сите чекори и ги правиме во соработка со родителите и со здружението Раст. 
Посветени сме на секое дете, за здрави и среќни генерации.

https://itunes.apple.com/mk/app/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82/id1324962669?mt=8&fbclid=IwAR1OXVtwVh3mSXGF01GM7Z-cntA9aq2_DcQWhkQR4gwAZrh5KOOkmG0w57Y
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nbsoft.nnkartonrastamk&fbclid=IwAR0kIMGL7jHla_id8BqSyoF5M7KPXjUpeyFvsb9TtenMDR2Zh1eLHbpOMRQ