(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

ноември 7, 2019

Новости

Изградба на нов објект Поликлиника Сарај при ЈЗУ Здравствен Дом Скопје

Усвоена е информацијата со акциски план на проектот Изградба на нов објект Поликлиника Сарај при ЈЗУ Здравствен Дом Скопје.
Продолжуваме во континуирана соработка со Министерството за здравство да ги применуваме позитивните практики во здравствениот систем се со цел давање на квалитетна и брза здравствена заштита на сите наши граѓани.