(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

11 Nëntor, 2019

LAJME

Ndërtimi i objektit të ri Poliklinika Saraj pranë IPSH Shtëpia e shëndetit Shkup

Miratohet informata me planin aksionar të projektit Ndërtimi i objektit të ri Poliklinika Saraj pranë IPSH Shtëpia e shëndetit Shkup.
Vazhdojmë me bashkëpunim të vazhdueshëm me Ministrinë e Shëndetësisë për të zbatuar praktikat pozitive në sistemin shëndetësor në mënyrë të ofrimit të mbrojtjes cilësore dhe të shpejtë shëndetësore për të gjithë qytetarët tanë.3