(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

ноември 30, 2019

Новости

Денес ја започнуваме серијата на Акредитирани обуки за подобрување на знаењата и вештините на здравствените професионалци

Денес ја започнуваме серијата на Акредитирани обуки за подобрување на знаењата и вештините на здравствените професионалци за превенција, рано откривање, одговор, упатување и документирање на насилство кај деца.

Првата обука ја отвори спец. д-р Виктор Исјановски, Директор на JZU Zdravstven DOM Skopje-IPSH Shtëpia e shëndetit Shkup кој ја изрази неговата поддршка во развивањето на интерсекторската соработка за елиминирање на насилството кај деца.
Dance Gudeva Nikovska од UNICEF MK го акцентираше значењето на развивањето на праски за поттикнување на раното приврзување како ефективна превенција од негативните искуства во детството.