(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

јануари 3, 2020

Новости

Гостување во “Ваш термин” на м-р Зденка Стаменова дефектолог од Службата за ментално здравје на деца и младинци “Младост” – ЈЗУ Здравствен Дом Скопје