(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

март 31, 2020

Новости

КОВИД-19 е ново заболување и сѐ уште се испитува

Здравствените работници мора да се заштитат

КОВИД-19 е ново заболување и сѐ уште се испитува. Пациентите покажуваат присуство на вирус во различни фази, што значи дека здравствените работници треба да се многу внимателни. Во оваа епидемија секој доктор или сестра мора да се штитат, за да се намали можноста да се заразат на минимум.

Венко Филипче 发布于 2020年3月31日周二

КОВИД-19 е ново заболување и сѐ уште се испитува. Пациентите покажуваат присуство на вирус во различни фази, што значи дека здравствените работници треба да се многу внимателни. Во оваа епидемија секој доктор или сестра мора да се штитат, за да се намали можноста да се заразат на минимум.