(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

април 16, 2020

Новости

Изразуваме огромна благодарност до Шпаркасе банка Македонија, Охридска банка и Штаермеркише Шпаркасе за заедничката донација на гориво за Итната медицинска помош за 32 возила.

Изразуваме огромна благодарност до Шпаркасе банка Македонија, Охридска банка и Штаермеркише Шпаркасе за заедничката донација на гориво за Итната медицинска помош за 32 возила.
Оваа помош ќе помогне во подобрување на непреченото извршување на работните обврски.