(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

мај 25, 2020

Новости

ПРИРАЧНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ СО МЕНТАЛНОТО ЗДРАВЈЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈАТА СО COVID-19

Проф. д-р Виктор Исјановски, спец. психијатар
Доц. др. Кате Трајкова
Др. Симона Кочоска, спец. психијатар
https://bit.ly/3cVNdsx