(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

јуни 27, 2020

Новости

Прогласувањето на епидемијата со Ковид-19 го забрза процесот на дигитализација на услугите во примарната здравствена заштита.