(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

август 25, 2023

Новости

Министерот за здравство Др.Фатмир Меџити оствари работна посета во поликлиниката Јане Сандански

Денес , Министерот за здравство Др.Фатмир Меџити оствари работна посета во поликлиниката Јане Сандански.

Министерот за здравство др Меџити со Медицинскиот директор на ЈЗУ Здравствен дом Скопје проф.др.Виктор Исјановски ги посетија специјалистичките оддели и дел од ПЗУ ординациите во поликлиниката каде лекарите кои работат во истите посебно го истакнаа бенефитот кој ќе произлезе од реформите во однос на растеретувањето на секундарно и терциерно ниво на здравствена заштита.