(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

March 11, 2020

News

How is COVID-19 transmitted and how to protect yourself?

Како се пренесува КОВИД-19 и како да се заштитите?

Како се пренесува КОВИД-19 и како да се заштитите? Споделете го видеото од Светската здравствена организација.

Венко Филипче 发布于 2020年3月11日周三