(+389) 3134485

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Qëllimi I punës – Kryerja e kujdesit shëndetësor konsultativ specialist në mjekësinë e brendshme 

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

 • POLIKLINIKA BIT PAZAR

  Dr. Nikolla Stojanovski

  Specialist në mjekësinë interne

   

 • POLIKLINIKA BIT PAZAR

  Dr.Boris Avramovski

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA BIT PAZAR

  Dr. Olivera Arsiq

  Specialist në mjekësinë interne

   
 • POLIKLINIKA BIT PAZAR

  Dr. Milka Nikollovska

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA BUKURESHT

  Dr. Monika Llazarovska  

  Specialist në mjekësinë interne 

 • POLIKLINIKA BUKURESHT

  Prim. Dr. Biljana Filipovska Shimiq  

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA BUKURESHT

  Prim. Dr Branko Aleksov  

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA MPB

  Dr Lopçe Sekovaniq

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

  Dr. Vera Penshovska Nikolova

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA DRAÇEVË

  Dr. Maja Jazeva – Davçeva

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA ÇAIR

  Dr. Daniella Blazhevska Tasevska

  Speacialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

  Dr.Vesna Todorovska

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

  Dr. Milanço Peev

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

  Dr. Slavica Llakinska

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA DRAÇEVË

  Dr. Viktorija Dimitrova-Çaganovigj

  Specialist në mejkësinë interne

 • POLIKLINIKA ÇENTO

  Dr Snezhana Millevska- Pençiq
  Dr. spec. internist

 • POLIKLINIKA ÇENTO

  Dr Katica Kostovska

  spec.internist

 • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

  Dr Blagica Korneti

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA GJORÇE PETROV

  Dr. Tereza Pashoska

  Specialist në mjekësinë interne

 • POLIKLINIKA GJORÇE PETROV

  Dr. Ança Nasteska

  Specialist në mjekësinë interne

 • ПОЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА

  Dr Lupço Ivanov

  Specialist në mjekësinë interne