(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Besim Koka

Ekonom i diplomuar

 

Ekonom i diplomuar

Drejtor i Shtëpisë shëndetësore IPSH – Shkup

 

 

 Z.Besim Koka është i lindur më 27.03.1977 në Shkup ku edhe kreu shkollën fillore në vitin 1992 dhe shkollën e mesme pranë gjimnazit ,, Zef Lush Marku ,,më vitin 1996.Më vitin 2004 diplomoi në fakultetin Ekonomik pranë univerzitetit Shtetëror të Tetovës . Në fazën e fundit ka studimet posuniverzitare në fushën ,, Financave ,, pranë fakultetit ekonomik.

Ai ndërton përvojën e tij të punës me një angazhim profesional si:

Koordinatori Rajonal i Fuqizimit në Financa dhe Administrim në Save the Children – Programi i SEE – Republika e Kosovës (1999-2005);

Prej 2005-2009  është drejtor i  “STAR Group” DOO Shkup ( fabrikë për prodhimin e pelenave).

Në vitin 2009, ai u zgjodh Drejtor i IPSH  Shën Naum Ohridski – Shkup ku  ka shërbyer deri në vitin 2011. Që nga viti 2011 ka shërbyer si Drejtor i Qendrës Shëndetësore të IPSH në Shkup.

Në planin profesional u trajnua për : Emergjenca dhe mbrojtja, Sofje – Republika e Bullgarisë; Parandalimi i ndarjes së fëmijëve në Nairobi – Kenia; Kompetencat në Administratë, Shkup – Republika e Maqedonisë;

Politika për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, Ohër – Republika e Maqedonisë;

Punëtori institucionale për strategjinë e mbledhjes së fondeve nga donatorët, Prishtinë – Republika e Kosovës;

Shkrimi profesional 18 orë kurs AUK, Prishtinë – Republika e Kosovës: SAN (Sistemi i Kontabilitetit), Sofje – Republika e Bullgarisë;

Programi për Menaxhim dhe Lider në Shëndetësi, (Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë).

  1. Besim Koka ka kaluar me sukses provimin e Menaxhimit të Shëndetit dhe Lidershipit (Ministria e Shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë) dhe Menaxhimi dhe Lidershipi i Avancuar në Shëndetësi.

Gjatë karrierës së tij deri tani, zoti Coca ka punuar në projekte multietnike dhe multi-kulturore. Ai është një punonjës i mirë në grup, në pozitën e menaxhimit të një grupi si udhëheqës i ekipit ose anëtar i një grupi të menaxhuar nga të tjerët. Ai dëshiron të punojë në një grup ku  ka respekt të ndërsjellë midis kolegëve dhe në  ambient të relaksuar, i cili kontribuon në arritjen e rezultateve më të mira për punonjësit që marrin pjesë në grup.

Duke e bërë detyrën e menaxherit për një periudhë më të gjatë dhe menaxhimin  me persona të profileve të ndryshme,është vërtetuar  si koordinator dhe asistent i  mirë për  kolegët.Në të njëjtën kohë mund të zgjidh probleme të ndryshme, duke marrë parasysh kohën dhe objektivat që duhet të arrihen. Përveç detyrave të përditshme që dalin nga puna në një grup për të realizuar me sukses qëllimin, Z. Koka menaxhon me sukses projekte të financuara nga fonde të huaja dhe të brendshme.

Ai është gjithashtu i pranishëm në aktivitetet sportive si kryetar  i Futsal Shkupit që nga viti 2013.Koka ka aftësi kompjuterike në: MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point, Internet. Përveç gjuhës amtare shqipe, ai flet edhe maqedonisht, anglisht dhe turqisht. Ai posedon çartifikatë B2 në gjuhën angleze. 

Besim Koka është një njeri i familjar dhe babai i tre fëmijëve.