(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

a)      Ordinanca për fëmijë parashkollor dhe nxënës dhe patronazhi polyvalent

b)      Ordinanca për mbrojtje sëndetësore të fëmijëve deri më 14 vjet

c)      Ordinanca për mbrojtje primare shëndetësore   

Qëllimi I punës- Ofrimi i kujdesit shëndetësor parësor, kujdesi shëndetësor parandalues dhe dentar për fëmijët deri në moshën 14 vjeç dhe kryerja e  patronazhit polyvalent dhe vizitat  në popullatën e të gjitha moshave.

Mënyra dhe format e udhëheqjes – Kolegji i ekspertëve me drejtuesit e departamenteve për shkak të zbatimit me kohë dhe të suksesshëm të detyrave të punës dhe përmirësimit të procesit të punës.

 

POLIKLINIKA ÇENTO

 

 • Udhëheqës

 

Administrata  MSHP  Gazi Babë

NJO – ,, Gazi Babë,, në kuadër të Qendrës Shëndetësore IPSH Shkup është e organizuar si njësi për sigurimin e kujdesit shëndetësorë si parësore , sekondare  dhe parandaluese për fëmijët parashkollor dhe shkollorë , mundëson kujdes shëndetësor për 12000 banorë nga Komuna e Gazi Babës , Ilindenit , Petrovec dhe Haraçinë.

 

Drejtuese e NJO është dr. Sebajete Ahmeti – Jakupi

 

Kujdesi shëndetësorë në NJO  –Gazi Babë zbatohet në  objektet e mëposhtme :

⦁ Poliklinika Chento

⦁ Klinika Shëndetësore Avtokomanda

⦁ Klinika Shëndetësore Petrovec

⦁ Klinika shëndetësore Ilinden

⦁ Klinika Shëndetësore Haraçinë

sh.s  Bulaçani

sh.s  Creshevë

sh.s  Koloniumi Idrizovë

sh.s  Konjare

sh.s  Milladinovci

 

NJO “Gazi Babë” për ISHP -Cento përbëhet nga:

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë

⦁ Reparti për mbrojtje preventive shëndetësore stomatologjike të fëmijëve

⦁ Reparti  për patronazh polivalent

⦁ Shërbimi teknik

⦁ Në qendrën për mbrojtje preventive shëndetësore të fëmijëve parashkollor dhe shkollorë zbatohet imunizimi sipas kalendarit për imunizim dhe kontrollim sistematik , jepen vërtetime medicionale për regjistrimin në institucionet parashkollore dhe shkollore , jepen udhëzime  shëndetësor sipas moshës së fëmijëve.

 

 Pol.Çento orari i punës : 07.30- 15 h.

 

⦁  Reparti për mbrojtje preventive shëndetësore stomatologjike të fëmijëve  si dhe të rinjve  përfshin udhëzime komolete ( demostrimi për higjienë të drejtë orale ) si dhe mbushje preventive të dhëmbëve të përhershëm.

 

Pol.Çento orari i punës : 07.30- 20.30 h.

 

Në Poliklinikën Çento gjenden ordinancat dhe zyrat  specialistike konsultative :

 

⦁ Ordinanca për sëmundje të syve

⦁ Ordinanca për sëmundje dermatologjike

⦁ Оrdinanca për neurologji dhe psikiatri

⦁ Ordinanca për sëmundje të mbredshme ( interne)  –  kjo ordinance nga viti 2018 filloi me punë me EHO aparat ( EHO të zemrës de EHO të barkut )

⦁ Laboratori biokimik

⦁ Qendra për depression ( çdo të premte  15-20h)

⦁ Logopedi  ( e hënë – e enjte 08- 15h)

⦁ Ordinanca për Mbrojtje Shëndetësore në ndërrim nate , të dielave dhe festat  reparti  i NSHM( ndihmës së shpejtë ) 

 

Si dhe institucionet private shëndetësore  (ISHP – mjeku amë ) mjeksia e përgjithsme , pediatria , gjinekologjia dhe stomatologjia.

 

Pol.Çento  telefon   : 2 531- 900

 

Informacione të përditshme  për çdo lloj shërbimi shëndetësor mund të merren përmes telefonave:

Pol. Çento : Qendra :   2 522-3512 522-235

 

Drejtuesit :   2 522-025

 

NJO ” Gazi Babë”     e – mail adresa  :  gazibaba68@yahoo.com

 

NJO  -Gazi Babë  për Klinikën e Shëndetit telefoni Avtokomanda  : 3172-926

 

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë

⦁ Reparti për mbrojtje preventive shëndetësore stomatologjike të fëmijëve

 

Si dhe institucionet private shëndetësore  ( ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

NJO –Gazi Babë për Ambulantën Shëndetësore Petrovec.

Telefoni  : 2561-340

 

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë

⦁ Njësia për patronazhin polivalent

⦁ Reparti i NSHM( ndihmës së shpejtë ) 

 

Si dhe institucionet private shëndetësore  (ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

 

NJO  –Gazi Babë për Ambulantën Shëndetësore Ilinden.

 

Telefon : 2571-151

 

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë

⦁ Njësia për patronazhin polivalent

Si dhe institucionet private shëndetësore  (ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

NJO –Gazi Babë për Ambulantën Shëndetësore Ilinden.

Telefon  : 2570-200

 

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë

 

⦁ Njësia për patronazhin polivalent

 

Si dhe institucionet private shëndetësore (ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

NJO –Gazi Babë për Ambulantën Shëndetësore Stacioni Bulaçani.

 

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë.

⦁ Njësia për patronazhin polivalent

 

Si dhe institucionet private shëndetësore  (ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

NJO –Gazi Babë për Ambulantën Shëndetësore Stacioni Creshevë telefoni : 2575-358

 

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë.

 

Si dhe institucionet private shëndetësore  (ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

NJO –Gazi Babë për AmbulantënStacioni  Kolonia Idrizovë.

 

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë dhe shkollorë.

 

Si dhe institucionet private shëndetësore  (ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

NJO –Gazi Babë për Ambulantën Stacioni Milladinovci

 

telefoni: 2577-112

 

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë

Si dhe institucionet private shëndetësore  (ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

NJO –Gazi Babë për Ambulantën Stacioni Konjare.

 

⦁ Reparti për përkujdesjen dhe  mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve parashkollorë

 

Si dhe institucionet private shëndetësore  (ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

NJO –Gazi Babë për Ambulantën Stacioni  Katllanovë.

 

 Institucione private shëndetësore (ISHP – mjeku amë) mjekësia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

NJO– Gazi Babë për sacionin shëndetësorë Grushinë.

 

Institucionet private shëndetësore  (ISHP – mjeku amë) mjeksia e përgjithshme dhe stomatologjia .

 

          Shërbimi MSHP  Gazi Babë

      NJO – Shërbimi MSHP  – Kisella Voda , në përbërje të  IPSH Shtëpia e shëndetit Shkup – Shkup në kuandër të struktures organizative të  IPSH  Shtëpia e shëndetit Shkup – Shkup  është e organizuar si njësi parësore  për kujdesin  shëndetësor të  fëmijëve parashkollor dhe shkollorë si dhe është e organizuar si kontrollime sistematike të të punësuarve , mundëson mbrojtje shëndetësore të popullates së Komunës Aerodrom , Kisella Voda ,Sopishte , Studeniçan dhe Zelenikovë.

Udhëheqës I NJO është dr.Bore Radevski .

  Mbrojtja shëndetësore në NJO – Shërbimi për  MSHP – Kisella Voda  zhvillohet në objektet në vijim:

 • Poliklinika Jane Sandanski
 • Poliklinika Draçevë
 • sh. Lisiçe
 • sh.11 Tetori
 • sh. Pellagonia
 • sh. Cërniçe ( ISHP )  
 • sh. Rakotinci (ISHP)
 • sh. Batinci
 • sh. Studeniçan
 • sh. Koliçan
 • sh. Zelenikovë