(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

  • Bilanci në bilancin 2018
  • Struktura e të ardhurave sipas aktivitetit 2018
  • Bilanci i të ardhurave dhe shpenzimeve 2018