(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

NJO  të Shërbimit Shëndetësor Konsultativ në Qendrën Shëndetësore të IPSH -Shkup kryen kujdes shëndetësor të specializuar për popullsinë (diagnostifikim dhe terapi) në nivelin e mesëm.
Veprimtaria kryhet në repartet  e mëposhtme:

– Reparti I mjekësisë  interne;
– Reparti për psikiatri dhe neurologji;
– Reparti për sëmundje të syve;
– Reparti për sëmundje të veshit , hundës  dhe fytyt ;
– Reparti  për Sëmundje ortopedike dhe traumatologji , aparati I bartjes ;
– Reparti i i mjekësisë fizikale dhe rehabilitimit;
– Reparti I diagnostikimit me rreze ( rengen );
– Reparti për Mbrojtjenfarmaceutike  të lëkurës dhe sëmundjeve Veneriane.
– Departamenti për veprimtari laboratorike
– Shërbimi i mjekësisë së punës;
– Kabineti për mjekësinë e aviacionit

 

 

Udhëheqësia e shërbimit gjendet në poliklinikën  Bukuresht bul.  Partizanski Odredi B.B.

Tel: 02/3061 118; tel /faks – 02/3061 258

 

Kujdesi shëndetësor i specializuar mbron mbrojtjen e kryen në Poliklinikat e mëposhtme me shërbimet e mëposhtme shëndetësore në repartet dhe kabinetet:

POLIKLINIKA BUKURESHT :

tel. 02/ 3064 088

 

1.Reparti për mjekësinë interne:

– Dispanzeri për dijabet  ;
– Kabineti për ekzaminim ergometrik (KEE) ;
– Kabineti për alergologji pulmonare dhe astma;

 1. Reparti i Psikiatrisë dhe Neurologjisë;

–  Kabineti për neurofiziologjinë EEG

ELEKROENCEFALOGRAFI (EEG)

E themeluar në vitin 1988. Gjatë punës 21 vjeçare kemi bërë mbi 50 000 elektroencefalograme.

EEG ka aplikimin më të madh dhe është një metodë sovrane diagnostike për diagnostikimin dhe monitorimin e pacientëve me të gjitha llojet e epilepsisë dhe humbjen e vetëdijes së ndërgjegjësimit.
EEG jep të dhëna për aftësinë funksionale të trurit dhe përdoret kryesisht si një metodë ndihmëse, indirekte në diagnozën e sëmundjeve të mëposhtme:

Dhimbje koke , migrenë,

Kushtet pas lëndimeve dhe tronditjeve në tru ,

Të gjitha lojet e goditjeve ,
kushtet në të cilat dyshohet truri,
Sëmundja e Parkinsonit dhe të gjitha llojet e dridhjeve,
në situata të çrregullimeve psikologjike dhe mendore
gjithashtu ka vlerë të tërthortë diagnostike.
Ne jemi duke punuar në dy ndërrime të aparatit 32-kanalësh EEG NIKOLET nga prodhimi amerikan me mundësinë e analizës kompjuterike të rezultateve – hartës EEG.

Punonjësit në EEG KABINET:

Dy grupe : Prim. Dr. Aleksandar Kandikjan, neuropsikiatër dhe

Motër medicinal  teknike  EEG Daniela D. Todorovska

D.R Kata Dimitrova , neurolog dhe
Motër medicinal EEG  teknike Biljana Karakoleva

Tel. për kontakt : 3064 088 л. 15

3.Reparti për sëmundje të syve;

– Kabineti për lentet e kontaktit

4.Reparti  për sëmundje të veshit hundës dhe fytit

– Kabineti për audiologjinë dhe vestibologjinë

 1. Reparti për Sëmundje Ortopedike dhe Traumatologji

aparat lokomotor

 1. Departamenti i Mjekësisë Fizikale me rehabilitimin
 2. Reparti I diagnostifikimit me rreze X  – rengen

– Kabineti për diagnostikimin e EHO  (abdomen)

– Kabineti për diagnostikimin EHO të gjirit me mamografi

 1. Repartet e Mjekësisë Fizikale dhe Rehabilitim Mjekësor janë të vendosura në poliklinika:

-Bukuresht
-Jane Sandanski dhe
-Çair

Procedurat terapeutike të mëposhtme zbatohen në to:
• Elektoterapija
Rrymat diadinamike
Rryma interferente
Ndërmjetës vakumi
Elektroforeza galvanike
• Sonoterapija
Ultrazë
• Termoterapia
diatermi me valë të shkurtër
Parafinë me onde. Bukuresht
Krioterapia
• Terapimagnetike
• Terapia me laser

 1. Shpërndarës për mbrojtjen e lëkurës dhe sëmundjeve veneriane
 2. Laboratori Qendror Biokimik
  – hetimet hematologjike
  – hetimet biokimike
  – testet e urinës
 3. Shërbimi i Mjekësisë së Punës
  – kontrollime sistematike të të punësuarve ;
  – Vërtetime mjekësore për të gjitha kategoritë e vozotësit ;
  – Çertifikatat mjekësore për punësim, adoptim, posedim të armëve, shtetësi, vendbanim dhe studim jashtë vendit (dygjuhësh).
 4. Kabineti për mjekësinë e aviacionit
  – ekzaminime të specializuara mjekësore të aviacionit në aviacionin

personeli (ushtarak dhe civil)

POLIKLINIKA BIT PAZAR

tel.  02/  3134 534

 

 1. Reparti I mjekësisë interne:

– Kabineti për diagnostikimin EHO (kardiografi, abdomen dhe tiroidea)

 1. reparti për psikiatri dhe neurologji;;

3.Reparti për sëmundje të syve;

4.Reparti për veshë ,hundë dhe fyt ;

 1. Reparti për diagnostifikim rengen;

– Kabineti për diagnostikimin e EHO,

 1. Laboratori Qendror Biokimik

– hetimet hematologjike
– hetimet biokimike
– testet e urinës

 1. Dispanzer për mbrojtjen e lëkurës dhe sëmundjeve veneriane

POLIKLINIKA JANE SANDANSKI

Tel: 02/2463 277

 

1.Reparti për mjekësi interne :

– Dispanzeri për diabet ;
– kabineti për EHO diagnostifikim ( abdomen )

 1. Reparti për psikiatri dhe neurologji;

3.Reparti për sëmundje të syve;

4.Reparti për veshë ,hundë dhe fyt ;

 1. Reparti i Mjekësisë Fizikale dhe rehabilitim;
 2. Reparti për diagnostifikim me rreze rengen;

– Kabineti për EHO diagnostifikim,

–  Kabineti për EHO diagnostifikim të gjirit me mamografi

 1. Laboratori biokimik
  – hetimet hematologjike
  – hetimet biokimike
  – testet e urinës

– Laboratori manual Lisiçe
– Laboratori Rakotincë

– Laboratori 11 Tetori

 1. Reparti Mjekësisë Fizikale dhe Rehabilitim mjekësor janë të vendosura në poliklinikat:

– Bukuresht
– Jane Sandanski dhe
– Çair

 Në to zhvillohen procedurat terapeutike siç janë:
• Elektroterapia
Rrymat diadinamike
Rrymat interferente
 Vakum intermed
Elektroforeza galvanike
• Sonoterapia

Ultrazë
• Termoterapia
diatermi me valë të shkurtër
Parafinë me onde. Bukuresht
Krioterapia
• Terapimagnetike
• Terapia me laser

 1. Shpërndarës për mbrojtjen e lëkurës dhe sëmundjeve veneriane

POLIKLINIKA ÇAIR

tel:02/2611 506; 02/2621 978

 

1.Reparti për medicinë interne :

– Kabineti për diagnostikimin EHO (abdomen dhe tiroidea )

 1. reparti për psikiatri dhe neurologji;
 2. Reparti për veshë ,hundë dhe fyt ;
 3. Repartet mjekësisë fizikale dhe rehabilitim
 4. Reparti për diagnostikimin e EHO,

– Kabineti për për  diagnostifikim EHO,

– Kabineti për diagnostifikim EHO të gjirit me mamografi

 1. Laboratori biokimik
  – hetimet hematologjike
  – hetimet biokimike
  – testet e urinës

– Laboratori Shuto Orizari

 1. Reparti I mjekësisë fizikale dhe rehabilitim mjekësor janë të vendosura në poliklinika:

-Bukuresht  
-Jane Sandanski  dhe
-Çair

Në to zhvillohen procedurat terapeutike siç janë:
• Elektroterapia
Rrymat diadinamike
Rrymat interferente
 Vakum intermed
Elektroforeza galvanike
• Sonoterapia

Ultrazë
• Termoterapia
diatermi me valë të shkurtër
Parafinë me onde. Bukuresht
Krioterapia
• Terapimagnetike
• Terapia me laser

 

 1. Dispanzer për mbrojtjen e lëkurës dhe sëmundjeve veneriane

POLIKLINIKA GJORÇE PETROV

Tel: 02/2031 022

 

1.Reparti për  medicine interne :

2.Reparti për psikiatri dhe  neurologji ;

3.Reparti për sëmundje të veshit hundë dhe fyt;

 1. Reparti për diagnostifikim rengen ;
 2. Laboratori biokimik
  –hetimet hematologjike
  – hetimet biokimike
    – testet e urinës
  – Laboratori Karposh
 3. Shpërndarës për mbrojtjen e lëkurës dhe sëmundjeve veneriane

POLIKLINIKA ÇENTO

Tel: 02/2795 112

1.Reparti për medicine interne :

 1. Reparti i psikiatrisë dhe neurologjisë;

3.Laboratori biokimik

–hetimet hematologjike
 – hetimet biokimike
 – testet e urinës

– Laboratori Avtokomanda
POLIKLINIKA DRAÇEVË

Tel: 02/2795 111; 02/2795 112

 

1.Reparti për medicine interne :

 1. Reparti i psikiatrisë dhe neurologjisë;

3.Reparti për sëmundje të syve ;

4.Reparti për sëmundje të veshit ,hundës dhe fytit

 1. Reparti për diagnostifikim rengen

6.Laboratori biokimik

–hetimet hematologjike
 – hetimet biokimike
 – testet e urinës

 1. Shpërndarës për mbrojtjen e lëkurës dhe sëmundjeve veneriane

 

POLIKLINIKA DIDADIJA

Tel:  02/3113 033

 1.Reparti për medicine interne :

– Kabineti për diagnostikimin e EHO (barku dhe gjëndra tiroide)
– Zyra për osteoporozën – Ditometria

2.Reparti për diagnostifikim rengen

– Kabineti për diagnostikim EHO,

 1. Laboratori biokimik
  – hetimet hematologjike
  – hetimet biokimike
  – testet e urinës
  – ekzaminimet hormonale
  – shenjat e tumorit