(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Vullnet Selimi

Drejtor i Shtëpisë shëndetësore IPSH – Shkup

 

Vullnet Selimi

Drejtor i Shtëpisë shëndetësore IPSH – Shkup

 

 

Data e Lindjes: 01.05.1985
Vendbanimi: Shkup

Edukimi
Vullnet Selimi ka filluar shkollimin në Shkollën Fillore “Panajot Ginovski” dhe vazhdoi gjimnazin në Shkollën e Mesme “Zeflush Marku” në Shkup. Pas këtyre periudhave të rëndësishme të edukimit, ai vijoi studimet diplomike dhe morri titullin ekonomist i diplomuar në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhment Shkup.

Përvoja Profesionale
Pas përfundimit të studimeve, Selimi filloi karrierën e tij në fushën e biznesit dhe menaxhmentit. Ndër fazat më të rëndësishme të karrierës së tij janë:

Kompania Finessa Jewellery (2018 – 2021)
Si themelues dhe drejtor i kompanisë Finessa Jewellery, Vullnet Selimi udhëhoqi me sukses kompaninë në një periudhë prej 5 vitesh. Në këtë rol, ai zhvilloi dhe implementoi strategjitë operative dhe strategjike, duke përmirësuar pozicionimin e kompanisë në treg dhe duke kontribuar në rritjen e fitimeve.

ZM Media (2022 – 2023)
Me një tranzicion të suksesshëm nga pozita e drejtorit në industrinë e artitizanatit të bizhuterisë, Vullnet Selimi u emërua si Menaxher i Projekteve në ZM Media. Gjatë kësaj periudhe, ai koordinoi dhe menaxhoi projekte të ndryshme, duke kontribuar në suksesin e tyre dhe rritjen e imazhit të kompanisë në treg.

Aftësi dhe Vlerësime
Vullnet Selimi shquhet për aftësitë e tij të larta lideruese dhe organizative. Ai ka demonstruar një aftësi të jashtëzakonshme në menaxhimin e projekteve dhe ka një histori të provuar të arritjeve të shkëlqyera në fushën e tij të specializuar. Me aftësi komunikuese të forta dhe një angazhim të vazhdueshëm në zhvillimin e aftësive të tij, ai ka bërë ndikim në secilën rol që ka mbajtur.